informatie

Naam

Stichting Aquarelles

 

Fiscaal nummer

822531239

 

AGB-code

41785396

 

KvK-nummer

50085093

 

Contactgegevens

Stichting Aquarelles

Prof. Lorentzstraat 2

8302 AS Emmeloord

Tel. 0527 239 315

E-mail: info@stichting-aquarelles.nl 

 


Bestuur

Voorzitter, dhr. MTM (Martin) Daniels

Secretaris, mevr. AM (Ada) Groenewoud

Penningmeester, dhr. EWJ (Eduard) Hummelink

Bestuurslid, mevr. M (Monique) de Groote-de Jager

Bestuurslid, mevr. LPCM (Marie-José) Jacobs

 

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Medewerkers met een arbeidsovereenkomst bij Stichting Aquarelles worden beloond conform de CAO Gehandicaptenzorg.

 

 

Doelstelling

het realiseren en in stand houden zonder winstoogmerk van een levensloopbestendige woonvorm voor mensen met in principe een vorm van autisme en een verstandelijke beperking en soms daarbij nog een lichamelijke aandoening, waarbij bewoners zo normaal en zelfstandig als mogelijk wonen.Klachten
Onze klachtenregeling wordt gehanteerd conform de richtlijnen met betrekking tot de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Bent u het ergens niet mee eens, dan vragen wij u vriendelijk dit bij ons kenbaar te maken. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing. Aquarelles is aangesloten bij "Klachtenportaal Zorg". Meer informatie vind u op de website van "Klachtenportaal Zorg".
https://klachtenportaalzorg.nl

met hulp van:

webshop button
<h1>stichting-aquarelles.nl sitemap:</h1> <a href="https://www.stichting-aquarelles.nl/home">welkom</a><br /> -<a href="https://www.stichting-aquarelles.nl/aquarelles">aquarelles</a><br /> -<a href="https://www.stichting-aquarelles.nl/privacy">privacy</a><br /> <a href="https://www.stichting-aquarelles.nl/wonen">wonen</a><br /> -<a href="https://www.stichting-aquarelles.nl/begeleiding">begeleiding</a><br /> <a href="https://www.stichting-aquarelles.nl/vacatures">vacatures</a><br /> -<a href="https://www.stichting-aquarelles.nl/vrijwilligers">vrijwilligers</a><br /> <a href="https://www.stichting-aquarelles.nl/vrienden">vrienden</a><br /> <a href="https://www.stichting-aquarelles.nl/media">media</a><br /> <a href="https://www.stichting-aquarelles.nl/informatie_1456"><b>informatie</b></a><br /> <a href="https://www.stichting-aquarelles.nl/inloggen">Inloggen</a><br /> <a href="https://www.stichting-aquarelles.nl/zoekresultaten">Zoekresultaten</a><br />