begeleiding

Ons team bestaat uitsluitend uit vrouwelijk personeel. Hiervoor hebben wij toestemming gevraagd bij de Commissie Gelijke Behandeling en hebben hiervoor een positief oordeel ontvangen (zie voor meer info oordeel nr. 2011-155).

 

Wij werken zonder zorgaanbieder en/of –organisatie en hebben vast bekwaam personeel in dienst. Dit is een team van ongeveer 11 personen.

Voor onze Meiden is het zeer belangrijk dat er continuïteit is en weinig wisselingen van personeel. Een kleine groep vaste ondersteuners heeft een positieve uitwerking op de bewoonsters.

 

De begeleidingsafspraken van de bewoonsters komen in een individueel begeleidingsplan te staan, daarbij wordt rekening gehouden met mogelijkheden en beperkingen van deze persoon. De begeleiding is fase gericht en de zorg wordt op maat geboden.

 

De zorg voor deze groep meiden, waarbij specialistische kennis van autisme met een verstandelijke beperking noodzakelijk is, neemt een belangrijke plaats in. Een zorgaanbod dat gericht is op de mogelijkheden en niet op de beperkingen van de meiden/bewoonsters. De intensiteit van de zorg verschilt per bewoonster.

Er is contact met een behandelaar als deze in beeld is.

met hulp van:

webshop button
<h1>stichting-aquarelles.nl sitemap:</h1> <a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/home">welkom</a><br /> -<a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/aquarelles">aquarelles</a><br /> -<a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/privacy">privacy</a><br /> <a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/wonen">wonen</a><br /> -<a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/begeleiding"><b>begeleiding</b></a><br /> <a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/vacatures">vacatures</a><br /> -<a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/vrijwilligers">vrijwilligers</a><br /> <a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/vrienden">vrienden</a><br /> <a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/media">media</a><br /> <a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/informatie_1456">informatie</a><br /> <a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/inloggen">Inloggen</a><br /> <a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/zoekresultaten">Zoekresultaten</a><br />