aquarelles

Basisfilosofie van Aquarelles

Stichting Aquarelles heeft er voor gezorgd dat er een woonvoorziening is gerealiseerd voor acht personen (allen vrouw). Samen met hen dragen we zorg voor een prettige en veilige woonomgeving, gericht op wat zij vanuit het ouderlijk huis hebben ervaren. Dat wil zeggen: huiselijkheid, een veilige woonomgeving, gezelligheid, een voor hen normaal dagritme, een eigen plek in een eigen appartement waar privacy wordt geboden, een gezamenlijke plek voor koken, eten, elkaar ontmoeten, dagelijkse verzorgingspatronen zoals: wassen, koken, opruimen, onderhouden, dagbesteding, etcetera en vaste begeleiding.

Vanuit dit basisprincipe van innovatieve zorgvernieuwing, is deskundige zorg en begeleiding, technische aanpassingen, organisatorische voorzieningen, etcetera primair dienend voor de bewoonsters. Het beste voor hen is het uitgangspunt.

 

 

Onze visie op wonen

De bewoonsters zijn uniek, er zijn verschillen tussen wat ze kunnen en willen. Voor deze Meiden hebben we een woonvoorziening gerealiseerd die gericht is op een huiselijke situatie, met extra zorg en begeleiding, die aansluit op de wensen en behoeften van de bewoonsters en geboden kan worden door deskundig vrouwelijk personeel.

 

Voor mensen met autisme plus een verstandelijke beperking is het belangrijk dat hun omgeving overzichtelijk is en niet te druk is ingericht (prikkelarm). Ook moet er voldoende mogelijkheid zijn voor privacy en veiligheid. Er wordt aan iedere bewoonster een eigen woonplek aangeboden: een appartement met eigen voordeur. Alle appartementen zijn inpandig en kunnen alleen bereikt worden via 1 gemeenschappelijke voordeur op de begane grond.

De bewoonsters worden nadrukkelijk betrokken bij het invullen van hun leefomgeving.

 

Er wordt zorg op maat geboden. Een individueel begeleidingsplan is richting gevend. Waar mogelijk wordt een rol voor mantelzorg/familie met de bewoonster besproken en verwerkt in het begeleidingsplan. Er wordt de bewoonsters de gelegenheid geboden om hun eigen mogelijkheden optimaal te benutten.

Ondersteuning wordt geboden op maat (naast de bewoonster staan), zodat de bewoonster zelf de verantwoordelijkheid neemt en houdt, zelf keuzes kan/leert maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de mate waarin bewoonsters verantwoordelijkheid kunnen dragen. 24 uur per dag is er begeleiding aanwezig.

 

Wonen in Aquarelles is wonen op jezelf, maar niet alleen.

 

Doelgroep

Aquarelles is bestemd voor vrouwen/meiden met in principe (een vorm van) autisme, en een (lichte) verstandelijke beperking. Daarbij kan er sprake zijn van een lichamelijk aandoening. Bij het starten van de woonvorm zijn alleen jonge vrouwen geplaatst om een homogene groep te vormen. Voor de grootte van de woonvoorziening zijn wij uitgegaan van: maximaal acht personen (allen vrouw); minimum leeftijd 18 tot 25 jaar; in principe kennen de ouders elkaar en hebben de woonvoorziening gerealiseerd. Individueel wonen en de mogelijkheid om samen activiteiten te ondernemen o.a. groepsactiviteiten in de woonkamer.

met hulp van:

webshop button
<h1>stichting-aquarelles.nl sitemap:</h1> <a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/home">welkom</a><br /> -<a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/aquarelles"><b>aquarelles</b></a><br /> -<a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/privacy">privacy</a><br /> <a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/wonen">wonen</a><br /> -<a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/begeleiding">begeleiding</a><br /> <a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/vacatures">vacatures</a><br /> -<a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/vrijwilligers">vrijwilligers</a><br /> <a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/vrienden">vrienden</a><br /> <a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/media">media</a><br /> <a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/informatie_1456">informatie</a><br /> <a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/inloggen">Inloggen</a><br /> <a href="http://www.stichting-aquarelles.nl/zoekresultaten">Zoekresultaten</a><br />